Skal vi stupe: Nadya Khamitskaya, Mini, Espen jansen

Skal vi stupe: Nadya Khamitskaya, Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, Espen Jansen

Skal vi stupe: Nadya Khamitskaya, Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, Espen Jansen